Kommunikációs tréning

„Nem lehet nem kommunikálni.” A kommunikáció híd az egymáshoz való kapcsolódásban. Nem mindegy, hogy milyen hidat tudunk építeni. A kommunikációs tréning lehetővé teszi, hogy olyan hidat alakítsunk ki másokkal, amely lehetővé teszi a kapcsolataink kialakításához megfelelő kommunikációt. A tudatos kommunikáció azon túl, hogy meghatározza, hogy milyen kapcsolatot alakítunk ki másokkal, meghatározó abban is, hogy milyen üzenetet közvetítünk magunkról a környezetünk számára, hogy hol húzzuk meg a határainkat, hogy hogyan kommunikáljuk a szükségleteinket, a vágyainkat stb.

Kommunikációs kompetencia fejlesztésének főbb moduljai

 • Asszertív kommunikáció, erőszakmentes kommunikáció,
 • Konstruktív és megerősítő visszajelzés kultúrája,
 • Nonverbális kommunikáció,
 • Vokális kommunikáció, beszédtechnikai gyakorlatok,
 • Kommunikációs stílusok és viselkedés típusok,
 • Prezentációtechnika,
 • Kérdezéstechnika,
 • Aktív figyelem, értő figyelem technikái,
 • A kommunikáció akadályai, korlátozó tényezői,
 • A tranzakcióanalízis modellje – emberi játszmák

Egy tréningnap több modulból is állhat, azonban a modulok nagy része önálló tréningnapként is megállja a helyét. A fejlesztés elemeit a kitűzött cél komplexitása határozza meg.

A kommunikációs tanácsadás célja

 • a fejlesztési célok tisztázása,
 • képzési szükségletek felmérése,
 • javaslattétel a fejlesztési formákra, témákra, kompetencia területekre

A tanácsadás során a megfogalmazott szükségletekből és meghatározott célokból kiindulva  javaslattal élünk, hogy milyen kompetencia területek fejlesztése lenne célszerű, hogy a célok elérését milyen fejlesztési. A tanácsadás célja, hogy a célok mentén haladva, a legmegfelelőbb képzési tervet alkossuk meg, ami valóban előremutató eredményeket hoz.